Zalety przewiertów sterowanych

W obecnych czasach zaczęto zwracać uwagę na to, że wykonywanie wykopów w celu naprawy jakiejś instalacji jest kompletnie nieefektywne. Dlatego też zamiast nich, aby dostać się do odcinka instalacji podziemnej, który ma zostać naprawiony, tworzone są specjalne tunele. Dzięki nim można naprawiać, czy też przebudowywać instalacje podziemne, bez generowania utrudnień dla kierowców.

Jak tworzy się przewierty?

przewiert sterowanyWiększość podstawowych instalacji, z których korzystamy na co dzień, na przykład kanalizacji, czy też instalacje wodociągowe, są rozmieszczone pod powierzchnią gruntu. Dzięki temu, z jednej strony takie instalacje nie szpecą na przykład wizerunku miasta, a z drugiej są lepiej chronione przed zniszczeniem. Jak łatwo się jednak domyśleć, rodzi to pewne problemy, gdy taką instalacje trzeba naprawić. W takim celu dotychczas tworzone były wykopy, aby można było w ogóle dostać się do instalacji. Ze względu na to, że tworzenie wykopów wiąże się z uszkodzeniem nawierzchni czy też utrudnieniami dla kierowców obecnie zamiast tworzyć wykop, aby dostać się do danego docinka instalacji wykorzystuje się przewiert sterowany. Przewiert to tak naprawdę tunel, które tworzy się aby możliwe było uzyskanie dostępu do danej, podziemnej instalacji. Taki tunel ma przebieg horyzontalny, a jego utworzenie musi być poprzedzone wykonaniem badań gruntu. Wszystko po to, aby upewnić się, że utworzenie przewiertu nie spowoduje uszkodzenia nawierzchni, czy też osunięć ziemi. Obecnie przewierty coraz częściej wykorzystuje się do napraw i przebudowy instalacji podziemnych zamiast wykopów.

Instalacje podziemne, takie jak kanalizacja czy instalacja wodociągowa, są bardzo dobrze chronione przed uszkodzeniami. Z drugiej jednak strony, sporym problemem może być naprawa takiej instalacji. Dlatego tez obecnie w tym celu korzysta się ze specjalnych tuneli, umożliwiających uzyskanie dostępu do danego odcinka.