Wentylacja w obiektach gospodarskich

W obecnie budowanych obiektach gospodarskich, obliczonych na hodowlę dużej ilości sztuk zwierząt w jednej hali, zachowanie właściwego dobrostanu zwierząt jest kwestią kluczową do osiągnięcia zadowalających wyników produkcyjnych. W projektach nowych odchowalni właściwa wentylacja wydaje się być jednym z kluczowych zagadnień.

Skuteczna wentylacja ważnym problemem zootechnicznym

wentylatory do chlewniNowe chlewnie, kurniki i obory już na poziomie projektowania budynku muszą posiadać obliczoną dla ilości sztuk i powierzchni hali ilość wentylatorów, uchylnych okien, kominów wentylacyjnych czy automatycznie sterowanych kurtyn ściennych. Zaniedbanie tej kwestii odbije się na zdrowotności hodowanych zwierząt i wymusi konieczność wprowadzania poprawek w już istniejącym budynku, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Niewystarczająco wydajna wentylacja wpływa na przegrzewanie się zwierząt, co w przypadku opasów, tuczników i brojlerów spowoduje mniejsze przyrosty masy ciała. U krów mlecznych stres cieplny wpływa niekorzystnie na ilość produkowanego mleka. W przypadku dużych stad świń, szczególnie odchowywanych w zbyt dużym zagęszczeniu będzie czynnikiem sprzyjającym występowaniu agresji. Dlatego szczególnie w okresie letnim, gdy panują wysokie temperatury, właściwie dobrane wentylatory do chlewni są tak istotne. Także zorientowanie przestrzenne tych urządzeń ma ogromne znaczenie. Mieszanie powietrza musi następować na całej powierzchni hali. Nie można również dopuszczać do występowania przeciągów, gdyż szczególnie młode zwierzęta są wtedy narażone na przeziębienie.

Bez dobrej wentylacji żaden budynek gospodarski nie będzie spełniał swojej roli. Konieczne jest uświadamiane hodowców przez zootechników i lekarzy weterynarii o istotności tej kwestii. Nie tylko właściwa pasza, szczepienia i zapobieganie chorobom zakaźnym zaowocuje osiągnięciem dobrych przyrostów czy mleczności hodowanych zwierząt.