Utylizacja odpadów hotelowych

Ze względu na wymogi, nałożone na nasz hotel, koniecznością stało się wynajęcie usług firmy utylizującej odpady. Jak się okazało, firma również miała dość duże wymogi, a jednym z najważniejszych było odpowiednie sortowanie i oznaczanie odpadów, szczególnie chemicznych i spożywczych.

Sprawna utylizacja odpadów

utylizacja odpadów spożywczychNie spodziewaliśmy się, że nowoczesna utylizacja odpadów może być dość skomplikowana, ale ze względu na wymogi, wdrożyliśmy wszystkie wymagania, postawione przez firmę. Pierwszym punktem była utylizacja odpadów spożywczych, gdyż jako hotel, produkowaliśmy najwięcej takowych. Sytuacja w której pracownicy wyrzucają wszystkie rodzaje odpadów do jednego kontenera była w tym momencie nie do przyjęcia. Odpady z kuchni musiały być przechowywane w wydzielonej do tego celu mroźni, posortowane według pochodzenia i oznakowane odpowiednio. Było to koniecznością, jak tłumaczyli pracownicy firmy, bo niektóre z odpadów mogły zostać użyte do recyklingu, podczas gdy inne były przeznaczone tylko do zniszczenia. Podobnie było z odpadami chemicznymi, w szczególności z opróżnionymi butelkami po chemikaliach. Te musiały być zabezpieczone w szczelnych pojemnikach, oznakowane i przechowywane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Było to nie tylko ułatwienie dla pracowników firmy utylizacyjnej, ale także zabezpieczało nasz personel przed narażeniem na owe chemikalia, będące nierzadko szkodliwymi. Wdrażanie nowego systemu utylizacji zajmowało dość dużo czasu, a nasi pracownicy musieli się do niego przyzwyczaić, aczkolwiek był on skuteczny.

Problemy z utylizacją odpadów podczas kontroli sanitarnych przestały istnieć po wdrożeniu. Na dodatek, firma utylizacyjna oferowała dość atrakcyjne zniżki za odpowiednie sortowanie i oznakowanie odpadów, co było dodatkową zachętą do jego stosowania.