Urządzenia pomiarowe i ich legalizacja

Rozmaite, skomplikowane prace nie są w dzisiejszych czasach niczym nadzwyczajnym. Jeszcze parę lat temu często pomiarów dokonywało się przez skomplikowane urządzenia lub tradycyjnymi narzędziami pomiarowymi. Teraz skomplikowane wzory i drewniane miary zastąpiono nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi.

Urządzenia pomiarowe – narzędzia precyzyjne

wzorcowanie urządzeń pomiarowychDzięki nowoczesnej precyzyjnej technologii możemy wiele pomiarów wykonywać jednocześnie. Urządzenia są do tego bardzo małych rozmiarów. Dla zachowania precyzji ich działania należy okresowo wykonywać wzorcowanie urządzeń pomiarowych, co zapewnia utrzymanie ich parametrów. Praktycznie wszystkie pomiary wykonywane, wymuszają prawnie na nas używanie przyrządów, tylko z aktualną legalizacją wzorcowania. Celem ich aktualizacji każdy miernik należy oddać do autoryzowanego laboratorium, gdzie wykonywane są odpowiednie badania i regulacje. Okres ważności wzorcowania jest zależny od przyrządu i jego przeznaczenia. Przykładami takich urządzeń są mierniki elektryczne, stacje meteorologiczne, przetworniki, regulatory, rejestratory. Legalizacje dzielimy na: Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania; Legalizacja jednostkowa – legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania; Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania.

Prawie zawsze wykonywanie pomiarów jest związanie z życiem i zdrowiem ludzkim. Zatem trzeba pamiętać, aby zgodnie z wytycznymi producenta lub prawem wykonywać wzorcowanie urządzeń pomiarowych zachowując ich prawidłowe działanie. Czym dokładniejsze urządzenie tym dokładniejszy pomiar.