Skuteczna utylizacja azbestu

Już od bardzo dawna podejrzewano, że eternit może mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Przez wiele lat nie było jednak na to wystarczających dowodów. Obecnie naukowcy już nie mają wątpliwości co do tej kwestii. W związku z tym, że eternit a dokładnie jego składniki w formie azbestu są uznawane oficjalnie za materiał wyróżniający się działaniem rakotwórczym. 

Wymiana eternitu na blachę

utylizacja eternitu sochaczewCzasy świetności eternitu powoli mijają. Największą popularność eternit zdobył w czasach gdy w Polsce panował komunizm i to właśnie wtedy powstało najwięcej domów i obiektów gospodarczych pokrytych eternitem. Obecnie jeśli chodzi o kwestię jaką jest utylizacja eternitu Sochaczew jest jednym z miast gdzie coraz większa liczba mieszkańców wypytuje o firmy zajmujące się profesjonalnym usuwaniem tego rodzaju pokryć dachowych. W skład eternitu wchodzi azbest. Materiał ten wyróżnia się tym, że zbudowany jest z mikroskopijnych włókien, które swoim wyglądem przypominają groty harpunów. Włókna azbestowe są tak małe, że ich wdychanie przez nas jest zupełnie nieodczuwalne. Niemniej jednak włókna te przytwierdzają się do powierzchni naszych płuc i wywołują chorobę zwaną pylicą azbestową. W późniejszej fazie tej choroby zachodzi realne ryzyko pojawienia się zmian nowotworowych. W związku z tym utylizacja eternitu jest niezwykle ważną kwestią. Jeśli posiadamy na swoich dachach eternit to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w ten sposób szkodzimy nie tylko sobie ale również naszym bliższym i dalszym sąsiadom.

Wiele osób obawia się tego, że wymiana poszycia dachowego przerośnie ich pod względem finansowym. Nie da się ukryć, że dachy z eternitu są tańsze niż te z blachy ale warto wiedzieć o tym, że posiadając eternit na dachu możemy starać się o dofinansowanie na jego wymianę. Większość takich wniosków jest rozpatrywana pozytywnie.