Rozwój nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych

Nowoczesne głowice ultradźwiękowe nie uległy większym zmianom w porównaniu do tych stosowanych wcześniej. Rozwój i postęp głównie dotyczy zastosowania przetworników, oraz ogólnego rozwoju elektroniki, w kierunku coraz szerszego stosowania techniki cyfrowej.

Nowoczesne techniki ultradźwiękowe badań materiałowych

głowice ultradźwiękowe kątowePrzetworniki używane w badaniach ultradźwiękowych, znacząco różnią się od tych stosowanych jeszcze kilka lat temu. Wyposażone w mikroprocesory pozwalają na zbieranie, zapamiętywanie i przetwarzanie danych, autentyczną ich ocenę według określonych procedur i wykonanie protokołów badania. Dzięki temu, możliwe jest dokładniejsze opisanie własności i struktury badanego materiału. Nowoczesne defektoskopy, możemy podzielić ze względu na różnice w budowie głowic i są to kolejno: głowice ultradźwiękowe kątowe, hybrydowe i mozaikowe. Głowice zawierające przetworniki z folii piezoelektrycznej, przy takiej samej czułości jak głowice z przetwornikami ceramicznymi, mają znacznie krótszą strefę martwą co pozwala, na znacznie łatwiejsze wzbudzenie impulsów fal o wysokich częstotliwościach i szerszym widmie. Umożliwia to sterowanie szerszym zakresem wiązki i orientacji fal ultradźwiękowych. W przetwornikach elementarnych rozmiary składowe, są znacznie mniejsze od jednej dziesiątej długości fal. Każdy z elementów jest dołączony do oddzielnego nadajnika i odbiornika, a sterowanie jest realizowane przez komputer według programów, pozwalających na zmianę czasu pobudzenia poszczególnych elementów głowicy.

Umożliwia to, manipulowanie zakresem fal ultradźwiękowych, oraz związane z tym dynamiczne ogniskowanie w wybranych odległościach i sektorów badanego materiału. Głowice skośne o elektronicznie sterowanym kącie załamania mogą znajdować zastosowanie w badaniach łączy spawanych. Z ich pomocą łatwe staje się dobranie odpowiedniego kąta załamania, dla wykrycia i oceny wad materiałów o zróżnicowanych powierzchniach.