Regulacje prawne odnośnie odprowadzania zanieczyszczeń

Podczas wyładowań atmosferycznych w trakcie burz na ziemię zrzucane są różnego rodzaju zanieczyszczenia. Ich usuwanie wiąże się bardzo często z długotrwałymi i kosztownymi inwestycjami. Zaniedbania w tym zakresie mają niestety przykre konsekwencje dla środowiska naturalnego, co stoi w sprzeczności z jedną z dyrektyw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Przelewy burzowe w świetle prawa

trwały przelew burzowyDyrektywy europejskie mają zastosowanie w wielu dziedzinach, niektóre przepisy regulują również działanie przelewów burzowych. Aby powstał trwały przelew burzowy nie może dochodzić do zrzucania ścieków przed uzyskaniem właściwego poziomu rozcieńczenia. Nie powinno również zdarzyć się, że w późniejszym czasie nadmiar ścieków odprowadza się do oczyszczalni. Nowej generacji przelewy powinny przede wszystkim dążyć do zatężania zawiesin w odpływach, które kierowane są do oczyszczalni. Osoby dbające o powstanie przelewu burzowego muszą zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń wprost do rzek. Zdecydowanie nie sprawdzą się w tym zakresie konstrukcje z krawędziami bocznymi, w których odkładały się osady. Tym samym tracono kontrolę nad ilością ścieków płynących w stronę oczyszczalni. Zasadniczo przepisy o przelewach burzowych są o wiele mniej restrykcyjne w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to pozytywny aspekt tego zagadnienia. Oznacza to niekiedy dość duże braki w posiadaniu odpowiednich badań dotyczących opadów atmosferycznych.

Tak naprawdę powinno się ograniczać liczbę opisywanych konstrukcji, tylko wówczas możliwe byłoby zapanowanie nad liczbą wszystkich zrzutów ścieków. Jednak, aby stało się to rzeczywistością niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Można ją pozyskać z aktualnych publikacji książkowych i przepisów prawnych – te ostatnie są regularnie nowelizowane.