Publicystyka prawicowa Stanisława Michalkiewicza

 

Prawicowa publicystyka popadła w niełaski w ostatnich 30 latach. Komunizm w Polsce skutecznie rugował z oficjalnego życia politycznego prawicowe organizacje. Po 1989 roku w Polsce odżyły nadzieje na przebudzenie się prawicowej myśli politycznej, ale jako że społeczeństwo, pod względem politycznym jest zwierciadłem tego, co aktualnie dzieje się u władzy, prawicowa publicystyka rozwijała się bardzo powoli.

Książki na prawo od establishmentu

stanisław michalkiewicz książkiPrawicowa publicystyka w Polsce po roku 1989 pozostawała swoistym undergroundem czytelniczym. W powszechnej świadomości królowały idee o charakterze lewicowym. Kraj dźwigał się powoli z 40 lecia Polsku Ludowej, potrzebował odbudowy pod względem socjalnym i przebudowy pod względem gospodarczym. Kierunek rozwoju Polski był od razu nakreślony w kierunku zachodnim, w kierunku wojskowych struktur NATO i polityczno-społecznym w kierunku Unii Europejskiej. Dążenia Polski do wyżej wymienionych struktur nadały polskiemu życiu publicznemu charakter koncyliacyjny. W Europie Zachodniej dominowała lewica. Socjaldemokratyczne rządy władały od Cabo de Roca do Odry. Na skutek pojedynczych rządów władz lewicowych, kierunek rozwoju Unii Europejskiej również stał się z definicji lewicowy. Publicystyka prawicowa w Polsce odżyła w ostatnich latach. Zasłużył się temu np. Stanisław Michalkiewicz Książki, takie jak Ameryka i egzotyka czy Małe kroki ku Wielkie Polsce mają charakter antyestablishmentowy. Prawicowy publicysta ma niezwykle barwny język i styl opowiadania.

Popularność literatury publicystycznej o zabarwieniu prawicowym wpisuje się w ogólną, większą tendencję obecną w społeczeństwach europejskich w ostatnich latach. Jest to zjawisko, które w różnych opracowaniach definiowane jest jako radykalizowanie się społeczeństwa z ogólną tendencja skrętu preferencji politycznych w prawą stronę.