Przewóz niebezpiecznego ładunku wybuchowego

Zdarza się, iż w starych budynkach znajdowane są niewybuchy i składy amunicji sprzed kilkudziesięciu lat, które zostały zapomniane i z czasem zabudowane. Mogą one stwarzać poważne zagrożenie, zwłaszcza jeśli ich utylizacją zajmują się osoby nieupoważnione, nie mające uprawnień i sprzętu do usuwania takowych materiałów.

Przewóz materiałów niebezpiecznych w terenie zabudowanym

transport materiałów wybuchowychNeutralizacją i utylizacją takich niewybuchów i materiałów niebezpiecznych zajmują się zazwyczaj funkcjonariusze policji i saperzy, mający wyposażenie do transportu materiałów wybuchowych, aczkolwiek takowi nie zawsze dostępni są w danym mieście, a przyjazd załogi niejednokrotnie może trwać zdecydowanie zbyt długo. Zdarza się więc iż transport materiałów wybuchowych zlecany jest zewnętrznym firmom, przede wszystkim zajmującym się przewozem materiałów niebezpiecznych. Przewóz materiałów wybuchowych wymaga użycia pojazdu mającego opancerzoną przestrzeń transportową, która chroni nie tylko sam pojazd, ale również i otoczenie przed efektami przypadkowej, spontanicznej detonacji przewożonego ładunku, jaka może zdarzyć się nawet w przypadku neutralizacji materiałów wybuchowych. Wiele firm podejmujących się transportu materiałów niebezpiecznych działa na mocy umowy z miastem, choć zdarza się iż działają one również autonomicznie, zajmując się przewozem niebezpiecznego ładunku wedle potrzeby.

Firmy te mają w załogach doświadczonych saperów i osoby mające uprawnienia do posługiwania się materiałami wybuchowymi, więc w razie potrzeby mogą wykonywać nie tylko transport, ale również wstępną neutralizację znalezionych niewybuchów czy substancji mogących ulec detonacji na miejscu. Koszty zazwyczaj nie są zbyt wysokie, gdyż owe firmy zajmują się także utylizacją materiałów i ich ponownym wykorzystaniem.