Nowatorskie metody szkolenia

Truizmem jest twierdzenie, że uczymy się przez całe życie, wystarczy dodać zawodowe. Podejmując pracę, w każdym miejscu, musimy przejść odpowiednie szkolenia, które wyposażą nas w wiedzę, jak bezpiecznie i we właściwy sposób wykonywać obowiązki, wynikające z zatrudnienia. Szkolenie można przeprowadzać metodą tradycyjną, czyli z udziałem prelegenta, który nie zawsze jest wystarczająco przekonywający dla słuchaczy.

Jak uatrakcyjnić szkolenia?

filmy szkolenioweNajpewniejszą metodą udanego szkolenia jest prezentacja filmu z przekazem tegoż szkolenia. Wykonanie takiego filmu trzeba zlecić fachowcom, którzy, oprócz umiejętności i wiedzy, jak zrobić atrakcyjne filmy szkoleniowe, dysponują odpowiednim sprzętem, studiem i wykonawcami. Dotrzeć do nich można za pomocą internetu, gdzie prezentują swój dorobek, możliwości i oferty. Oferty są bogate, gdyż wizualizacją można objąć prawie wszystko, co chce się przekazać odbiorcom. Wiadomo też, że percepcja obrazu jest lepsza niż samego słowa. Ma to szczególne znaczenie przy instruktażu obsługi urządzeń, stosowania zabiegów i specyfików i wszelkich czynności manualnych. Mając film instruktażowy, ma się pewność, że wszystkie osoby podlegające szkoleniu, będą  miały jednakowy, najlepszy przekaz. Dysponując filmową instrukcją dowolnego montażu można mieć pewność, że dany przedmiot zmontuje się prawidłowo, metodą, zgodną z zaleceniem producenta. Walorami nie do przecenienia są możliwości uatrakcyjnienia nudnych szkoleń grafiką, czy animacją.

Również „słowo mówione” jest przekazywane przez profesjonalistów. Największą zaletą filmów szkoleniowych jest możliwość ich wielokrotnego wykorzystania, co rekompensuje niewątpliwie wysokie koszty ich produkcji. Jest wiele możliwości zagospodarowania  tych filmów, chociażby przez udostępnianie filmów instruktażowych na stronie internetowej producenta.