Najważniejsze zalety inwestowania w panele fotowoltaiczne

Energia słoneczna jest nie tylko darmowa, ale dodatkowo nieograniczona. Dlaczego więc z niej nie skorzystać? Systemy fotowoltaiczne dają takie możliwości. Są to nie tylko rozwiązania ekologiczne, ale przede wszystkim takie, które generują spore oszczędności.

Niskie koszty eksploatacji, korzyści finansowe i decentralizacja

fotowoltaika śląskGłówną zaletą fotowoltaiki jest to, że dochodzi do redukcji emisji CO2. Jest to tzw. system zero emisyjny. W czasie produkowania energii przez panele fotowoltaiczne, nie dochodzi do zanieczyszczenia środowiska. Ważny jest też zwrot energetyczny instalacji. Oznacza on czas, po którym wyprodukowana przez panele energia przekroczy tę energię, która jest potrzebna do ich produkcji. Okazuje się, że produkcja podzespołów zwraca się już po 2-3 latach! Koszty eksploatowania paneli fotowoltaicznych są niskie. Dlatego fotowoltaika śląsk cieszy się dużym zainteresowaniem już od kilku lat. W panelach wykorzystuje się energię półprzewodnikową. Nie ma elementów ruchomych, a sam system jest prosty. Właśnie dlatego całość jest praktycznie bezobsługowa – to kolejna zaleta. Firmy montujące panele fotowoltaiczne dają klientom długie okresy gwarancyjne, które trwają nawet 25 lat. Do korzyści inwestowania w panele fotowoltaiczne należy również aspekt finansowy. Zwroty z energii wynoszą 10 lat dla klientów indywidualnych i 7 lat dla firm.

Panele fotowoltaiczne prowadzą do decentralizacji – chodzi o to, że nie ma żadnych strat energii, które byłyby związane z jej przesyłem. Inną zaletą jest równowaga elektroenergetyczna. Najwięcej energii produkowanej jest o tej porze dnia, w której zapotrzebowanie na prąd jest największe. Warto wspomnieć też o tym, że system w pełni wykorzystuje dostępną energię. Panele są w stanie przetworzyć zarówno promieniowanie bezpośrednie, ale także promieniowanie odbite i rozproszone.