Najlepsze zabezpieczenia przed ogniem

Kiedyś w budynkach znacznie częściej wybuchały pożary, ponieważ nie były one odpowiednio zabezpieczane. Istnieje wiele sytuacji, które mogą spowodować pożar i warto być na nie przygotowanym choć od strony technicznej.

Jak wygląda zabezpieczenie przeciwpożarowe?

zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowychChoć budynki nie są odporne na działanie ognia, to można je skutecznie chronić przed jego działaniem. Przede wszystkich polega to na zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, które będą chroniły nie tylko samą konstrukcję, ale również ludzi znajdujących się wewnątrz obiektów. Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych są uznawane za jedne z najważniejszych. Wynika to z faktu, że stal jest materiałem, który dość szybko uzyskuje temperaturę krytyczną. Po jej przekroczeniu traci ona swoją trwałość i może zacząć się wyginać, co z kolei łączy się z dużym ryzykiem zawalenia całej konstrukcji. Zabezpieczenia mają na celu wydłużenie czasu, jaki stal potrzebuje, by osiągnąć omawianą ciepłotę. W tym celu stosuje się specjalne powłoki ognioodporne, farby trudnopalne czy obudowuje się elementy stalowe odpowiednimi płytami, które izolują stal od bezpośredniego działania ognia. Oczywiście to wszytko ma na celu opóźnienie osiągnięcia temperatury krytycznej stali, gdyż nie spowoduje jego ugaszenia. Zabezpieczenie przeciwpożarowe dają ludziom znajdującym się wewnątrz budynku czas na ewakuacje, ale też w pewnym stopniu minimalizują straty. Budynek bez zabezpieczeń stalowej konstrukcji stwarza bardzo duże zagrożenie budowlane w obliczu pożaru.

Stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych jest nakazane przez prawo, a ich wybór powinien być dostosowany do konstrukcji i rodzaju budynku. Ogień ma potężną moc, której w stu procentach może się przeciwstawić tylko woda, będąca przeciwieństwem.