Modernizacja oraz projektowanie infrastruktury elektroenergetycznej

Rozwój oraz prace modernizacyjne obejmujące zakres infrastruktury elektroenergetycznej powinny przede wszystkim uwzględnić współdziałanie z efektywnym kształtowaniem polityki zrównoważonego rozwoju kraju oraz wdrożenie szeregu zmian społeczno- gospodarczych, mających na celu propagowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji, które zawierają się w dokumentach określających cele strategiczne długo- i średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Obszary zmian infrastruktury elektroenergetyczej 

elektryka - warszawaJako główne cele strategiczne w zakresie długoookresowej strategii rozwoju kraju w zakresie projektowania oraz modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej możemy wyróżnić następujące cele strategiczne obejmujące przede wszystkim rozwój koncepcji związanych z projektowaniem sieci energetycznych na terenach wiejskich i podwiejskich, co za tym idzie bezpośrednie wspieranie oraz promowanie rozwoju nowych technologii z uwzględnieniem ograniczenia wpływu infrastruktury energetycznej na środowisko przyrodnicze. Dzięki zgromadzonemu na przestrzeni lat doświadczeniu eksploatacyjnemu elektryka – Warszawa uwzględniła w zakresie DSRK wzrost znaczenia OZE oraz wdrożenie dynamicznych technik rozwoju energetyki jądrowej. Wyżej opisane cele strategiczne stanowią bezpośrednią determinantę umożliwiającą efektywniejsze wykorzystanie zasobów energii, co za tym idzie bezpośredni wzrost w zakresie osiągnięcia efektywności w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej.

Zintegrowane strategie rozwoju oraz programy operacyjne pozwolą na stworzenie wysokowydajnej gospodarki, pod względem trzech głównych obszarów, które określa się jako zmniejszanie dystansu w zakresie zaplecza telekomunikacyjnego, logistycznego oraz elektroenergetycznego, co sprzyja wzrostowi aktywności społecznej.