Korzyści wdrożenia mes

Systemy zarządzania produkcją (MES) to skomputeryzowane systemy wykorzystywane w produkcji do śledzenia i dokumentowania transformacji surowców w wyroby gotowe. MES dostarcza informacje, które pomagają decydentom produkcyjnym zrozumieć, w jaki sposób można zoptymalizować aktualne warunki na hali produkcyjnej, aby zwiększyć wydajność produkcji.

Systemy zarządzania produkcją (mes)

analizy mesSystemy MES działają w czasie rzeczywistym, aby umożliwić kontrolę wielu elementów procesu produkcyjnego (np. nakładów, personelu, maszyn i usług pomocniczych). MES może działać w wielu obszarach funkcjonalnych, na przykład: zarządzanie definicjami produktu w całym cyklu życia produktu, planowanie zasobów, realizacja zamówień i wysyłka, analiza produkcji i zarządzanie przestojami dla ogólnej efektywności sprzętu, jakość produktu lub śledzenie i monitorowanie materiałów. MES tworzy zapis „powykonawczy”, przechwytując dane, procesy i wyniki procesu produkcyjnego. Może to być szczególnie ważne w branżach podlegających regulacjom prawnym, takich jak przemysł spożywczy lub farmaceutyczny, gdzie może być wymagana dokumentacja i dowody procesów, zdarzeń i działań. Idea analizy mes może być postrzegana jako krok pośredni między systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa z jednej strony, a systemem kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych lub systemem sterowania procesem z drugiej strony.

Grupy branżowe, takie jak MESA International-Manufacturing Enterprise Solutions Association, powstały na początku lat 90. w celu zajęcia się złożonością systemów MES i doradzania w zakresie ich realizacji. Systemy zarządzania produkcją pomagają tworzyć bezbłędne procesy produkcyjne i zapewniają informacje zwrotne w czasie rzeczywistym o zmianach wymagań, oraz dostarczają informacje z jednego źródła.