Jak zabezpieczyć się przed pożarem?

Do obowiązków pracodawcy należy między innymi sporządzenie instrukcji postępowania w wypadku pożaru lub innego, podobnego wypadku. Jednak nie wszystkie tego typu dokumenty pracodawca może sporządzić samodzielnie. Ponad to powinien on zadbać o to, by oznaczone były drogi ewakuacji, miejsca przechowywania gaśnic oraz innych środków ochrony osobistej na wypadek pożaru.

Obowiązki rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych

rzeczoznawca ds ppożW sytuacjach, kiedy na pracodawcę spada obowiązek przygotowania ekspertyzy przeciwpożarowej, nie może on wywiązać się z tego zadania samodzielnie. Potrzebna mu będzie pomoc uprawnionego specjalisty w tej dziedzinie. Odpowiednią osobą do tego zadania będzie rzeczoznawca ds ppoż. Jego pomoc przyda się szczególnie, gdy pracodawca chce rozbudować lub przebudować budynek lub jego część, a wymaga to zastosowania rozwiązań zamiennych dla wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład kiedy budynek firmy jest stary i nie można go przystosować do obecnych wymagań bez jego przebudowy.  Oprócz sporządzania wspomnianych ekspertyz do obowiązków rzeczoznawcy przeciwpożarowego należą także takie czynności jak przeprowadzanie audytów i wystawianie merytorycznych opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Rzeczoznawcy także często współpracują z innymi specjalistami na etapie projektowania budynku, oceniając zgodność projektu z aktualnymi przepisami dotyczącymi wymagań odnośnie ochrony przeciwpożarowej.

Oprócz instrukcji postępowania w przypadku pożaru, pracodawca powinien zapewnić także instrukcje dotyczące zachowań  i procedury ewakuacyjne na wypadek wybuchu, skażenia lub wystąpienia innych zagrożeń, na jakie narażeni mogą być jego pracownicy. Niestety jednak nawet najdokładniejsza instrukcja nie zastąpi trzeźwego myślenia i zachowania przez pracowników należytej ostrożności w miejscu pracy.