Jak można pozyskać ciepło z powietrza?

Ze względu na rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego konieczne jest stosowanie rozwiązań pozwalających odwrócić ten negatywny trend. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Te powstają w dużej mierze w momencie spalania paliw konwencjonalnych w układach centralnego ogrzewania domów jednorodzinnych czy obiektów przemysłowych.

Zalety powietrznych pomp pozyskujących ciepło

powietrzne pompy ciepłaNa rynku dostępne są już rozwiązania, które pozwalają ogrzać potrzebną kubaturę w sposób bardziej ekologiczny, a czasami i ekonomiczny. Dobrym przykładem są powietrzne pompy ciepła, które można montować praktycznie w dowolnej lokalizacji. Pozwalają one pozyskać energię, która jest następnie wykorzystywana właśnie do ogrzewania lub przygotowania wody użytkowej. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o powietrzne pompy to na rynku dostępne są dwa główne ich typy. Można tutaj wymienić urządzenia typu split oraz monoblok. Te pierwsze składają się z dwóch modułów (zewnętrznego oraz wewnętrznego). Z kolei w przypadku układów monoblok wszystkie najważniejsze elementy są zebrane w jednym module. Tego typu rozwiązania mają dużą przewagę w stosunku do tradycyjnych, gruntowych odpowiedników. Przede wszystkim nie jest wymagane stosowanie dodatkowej instalacji w postaci wymienników poziomowych czy pionowych. Dodatkowo pompy te mogą być instalowane w już eksploatowanych obiektach. Jest to niezwykle ważne.

Jeśli chodzi o ich popularność to duży wpływ na rozwój tego sektora ma wsparcie finansowe, które jest oferowane w postaci różnych dotacji, dofinansowań czy kredytów. Środki te pochodzą z krajowych oraz międzynarodowych programów operacyjnych. Dzięki temu możliwe jest znaczne skrócenie czasu zwrotu z inwestycji. Jak widać obecnie coraz częściej montowane są układy, które pozwalają pozyskiwać potrzebne media w sposób ekologiczny.