Czym zajmuje się grafolog?

Kryminalistyka to szeroko pojęta dziedzina nauki, która zajmuje się opracowywaniem działań i metod, które mają ułatwiać identyfikację przestępców oraz udowadnianie im winy. Do kryminalistyki zaliczyć można inne dziedziny, między innymi grafologię. Czym zajmuje się grafolog? Jak przeprowadza badanie?

Grafologiczna analiza autentyczności pisma ręcznego 

badanie autentyczności pismaWiele przestępstw i wykroczeń związanych jest z pismem. Mogą to być sprawy związane z podszywaniem się pod inną osobę, podrabianiem podpisu czy nawet z domniemanym samobójstwem. Często w takich wypadkach, jeśli samobójstwo jest poddane w wątpliwość, analizuje się na przykład pozostawiony list pożegnalny. Każda odnaleziona na miejscu kartka uznawana jest w oczach kryminalistyków za dokument i musi zostać poddana ekspertyzie. Ekspertyzę wykonuje biegły powoływany przez organy ścigania, czyli prokuraturę. Do jego zadań należy wykonanie stosownych badań oraz wydanie opinii, która może być cenną poszlaką przesądzającą toczące się śledztwo. Analizy pisma dokonuje grafolog. Jego praca polega na porównywaniu tekstu uznanego za podrobiony z tekstem autentycznym. Takie badanie autentyczności pisma można przeprowadzić różnymi metodami, między innymi grafologiczną, kaligraficzną czy sygnalityczną. Metoda kaligraficzna jest bardzo podobna do sygnalitycznej, obie polegają na porównywaniu ze sobą każdej litery i szukaniu w nich charakterystycznych cech. Istotne są także wielkość pisma, stopień nachylenia, kształt liter czy przerwy między nimi.

Badanie pisma ręcznego to bardzo trudna i czasochłonna sztuka. Pozwala jednak na stwierdzenie autentyczności podpisu, a w konsekwencji identyfikację osoby, która napisała dany tekst. Dzięki grafologom można wykryć oszustwa, na przykład fałszowanie dokumentów czy podpisów, a nawet podszywanie się pod kogoś.