Czy firma może obejść się bez księgowej?

 

Każda firma korzysta z usług biur rachunkowych. Zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże zakłady przemysłowe potrzebują księgowego, którzy czuwać będzie nad rachunkowością firmy. Rachunkowość wymaga znajomości prawa finansowego, a także umiejętności wypełniania dokumentacji rachunkowej, czego definitywnie nie będzie potrafiła osoba bez odpowiedniego wykształcenia.

Czym zajmuje się księgowość?

księgowość bydgoszczKażda firma codziennie dokonuje wielu transakcji finansowych, ponadto każda działalność współpracować musi z takimi organizacjami państwowymi jak ZUS, Urząd Skarbowy, banki. Współpraca ta polega zazwyczaj na składaniu zeznań podatkowych, wypełnianiu odpowiednich dokumentów, składania deklaracji finansowych itp. Gdyby nie księgowość firma od strony finansowej nie mogłaby funkcjonować, a bez funduszy i opłacenia pracowników, zwyczajnie przestałaby prosperować. Na szczęście obecnie w każdym mieście znajdują się firmy oferujące księgowość Bydgoszcz, Warszawa, Poznań wszędzie są biura rachunkowe wspierające firmy w codziennym działaniu. Księgowi w firmie zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych pozwalających na monitorowanie przychodów, wydatków i strat, wypełnianiem dokumentację, a niekiedy nawet dokonuje przelewów wypłat dla pracowników. Ponadto księgowy zajmuje się również przygotowaniem sprawozdań finansowych dla zarządu. Nieodłącznym elementem pracy działu księgowości jest odpowiedzialność za kontakty z urzędami skarbowymi, składanie zeznań podatkowych, a także placówkami typu ZUS, GUS.

Jak widać księgowość jest bardzo szerokim pojęciem i obejmuje wiele czynności związanych z finansami firmy. Wiadomo, że im większa firma tym więcej księgowych potrzeba do pracy. Dlatego właśnie duże korporacje usługi księgowe często zlecają biurom rachunkowych, prowadzonym przez grupę księgowych.